Test lidské paměti, schopnosti zapamatovat - MEMREX08

Tisk
MEMREX 08 je komplexní test paměti člověka, který zjišťuje schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit informace. Zkoumá schopnost zafixovat naučené podněty, oba typy vybavování, několik typů paměti - verbální, numerickou, obrazovou a asociační. Dále zkoumá také celkový paměťový výkon.
Výsledkem je několik dílčích hodnot plus sumární Paměťový index PI. MEMREX je v současné době (2012) špičkový test lidské paměti, v ČR jediný svého druhu.
Test má dvě verze - A a B, které jsou plně ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu (např. po cvičení paměti) můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se výkonnost vaší paměti vyvíjí. Váš PI (paměťový index) bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.
Vlastnosti testu: test se skládá z 7 subtestů. Rozsah vyhodnocení je cca 2,5 strany A4. Test je vhodný pro populaci od 15 let.

Zapamatujte si název testu (MEMREX) a klikněte následně na Spustit test