Test mentální výkonnosti COGIT

Tisk
COGIT je test nejdůležitějších psychických funkcí, mentální výkonnosti a odolnosti - otestuje pružnost a výkonnost vašeho  myšlení, jak zvládáte fungovat v časové tísni, zda se necháte "rozhodit" rušivými vlivy, vyzkouší vaši pozornost, obsahuje i položky z testů inteligence atd. Výsledkem je souhrnný Mentální index MI a několik dalších dílčích hodnot.
MI je více než IQ, protože ukazuje vaše IQ v praxi, tedy v praktickém životě. Test má tři verze, které jsou v zásadě ekvivalentní; liší se pouze obsahem položek. Verze A a B jsou veřejné. Když dnes uděláte verzi A, za nějakou dobu můžete zkusit verzi B, abyste zjistili, jak se vaše mentální výkonnost vyvíjí. Verze C je neveřejná a slouží personálním agenturám a firmám k testování uchazečů o práci. Je o něco náročnější než veřejné verze. Váš MI bude zařazen do žebříčků – v nich lze porovnat svou pozici s ostatními. Soutěží mezi sebou jednotlivci i kraje České republiky.

Zapamatujte si název testu (COGIT) a klikněte následně na Spustit test