Test duševního zdraví - MENFIT

Tisk

Menfit zkoumá např. poruchy nálady, úzkosti, zvládání stresu a příčinu případných potíží. Tento psychologický (resp. psychiatrický) test orientačně zjišťuje možnou přítomnost nejčastějších duševních onemocnění (neurózy - úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie). Test se dost podrobně věnuje i stresu – typu, síle a původu stresové zátěže, protože je to právě stres, který často stojí na začátku duševního onemocnění, který zhoršuje fyzické zdraví a snižuje životní spokojenost.
Vlastnosti testu: 128 otázek, výsledek na 4-6 stránek A4.online-psychotest-dusevni-zdravi-uzkosti-deprese-MENFIT

Menfit je jeden z nelepších a nejpropracovanějších testů z celé série. Věnuje se povaze člověka a osobnostním rysům jako např. strach, obavy, úzkosti, deprese, duševní ladění a rozpoložení, sebejistota, sklony k paranoidním myšlenkám, celková spokojenost, sklony k neuroticismu, životospáva (spánek, pohyb), sociální obavy a fobie, sociální zázemí a  zvládání stresu.
Test bere v potaz i vliv mládí a dětství do 14 let na povahu osobnosti.