Psychotest online - profesní orientace (FULJOB test)

Tisk
Tento test hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností vhodný. Rozliší profesně-zájmové zaměření osobnosti (dělení do skupin zájmu - realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, podnikavý, konvenční-konformní). Test hodnotí i schopnost rozhodování.
Vlastnosti testu: 100 otázek, vyhodnocení výsledku na 1,5 stránky A4, jde o šikovný, informativní testík.

Zapamatujte si název testu (FULJOB) a klikněte následně na Spustit test


pracovni-psychotest-online-FULJOB