Psychotest online – poruchy osobnosti (OSPAT test)

Tisk
Tento test identifikuje a odliší 11 poruch osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. Jde o tradičně nejoblíbenější test.
Vlastnosti testu: 120 otázek, obsahuje srozumitelné vysvětlení výsledku testu, výsledek na cca. 2,5 stránky A4.

Zapamatujte si název testu (OSPAT) a klikněte následně na Spustit test


online-psychotest-poruchy-osobnosti-OSPAT