Psychotest online – houževnatost, výkonová motivace (MACH test)

Tisk
Z  testu MACH zjistíte úroveň výkonové motivace a vaši intenzitu strachu z neúspěchu, dále vlastnosti jako sebedůvěra, pracovitost, internalita, ochota se učit, ambicióznost, disciplinovanost. Výkonová motivace je tah na branku - tedy jakási intenzita aktivity, jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test tedy zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu a rozlišuje některé jeho složky.
Vlastnosti testu: 125 otázek, srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu (výklad zjišťovaných charakteristik) v rozsahu 2 stránek A4.

Zapamatujte si název testu (MACH) a klikněte následně na Spustit test